Zachens fasade oppgraderes

Zachariasbryggen bar preg av å være et rotete bygg med masse unødvendig krimskrams av ledninger, dårlig skilting og utvendige rør.  Vi har vært med på å foreslå endringer av detaljer på fasaden. Det har vært en prosess der alt av ledninger og utvendige rør er lagt skjult. Maskiner på vegger er skjult inn i nye tilbygg og vinduer og skilting …

Redesign av Kjøttbasaren

Da tidligere Vestlandske Salslag ( nå Gilde) kjøpte Kjøttbasaren ble Brandmaker hyret inn for å ha ansvaret for basarens designprofil.  Vi er meget stolt å ha fått lov å være med på å prege profilen på et av byens viktigste signalbygg.

Fasadeendring på Bryggen

Hele forretningsfasaden på bryggen i Bergen ble redesignet i 2002. Den tidligere fasaden fremsto som rotete og visuelt kaotisk.  Antikvarisk korrekte lamper ble satt opp og skilting ble korrigert og systematisert. Resultatet ble så godt mottatt at resten av bryggegårdene også tok i bruk samme lamper. Brandmaker mottok i 2003 pris for god fasade for arbeidet med redesign av denne …