Fasadeendring på Bryggen

Hele forretningsfasaden på bryggen i Bergen ble redesignet i 2002.

Den tidligere fasaden fremsto som rotete og visuelt kaotisk.  Antikvarisk korrekte lamper ble satt opp og skilting ble korrigert og systematisert. Resultatet ble så godt mottatt at resten av bryggegårdene også tok i bruk samme lamper.

Brandmaker mottok i 2003 pris for god fasade for arbeidet med redesign av denne fasaden.

Fasadeendring på Bryggen Fasadeendring på Bryggen