Redesign av Kjøttbasaren

Da tidligere Vestlandske Salslag ( nå Gilde) kjøpte Kjøttbasaren ble Brandmaker hyret inn for å ha ansvaret for basarens designprofil.  Vi er meget stolt å ha fått lov å være med på å prege profilen på et av byens viktigste signalbygg.

Redesign av Kjøttbasaren