Profil for Villsau

Profil for produkter av villsau utviklet for Corvus.

Les mer

Virtuelle speedometere for kraftverk

Vi har løst det tekniske problemet med visualisering av sanntidsdata, streamet fra norske kraftverk, direkte til en nettside. Alle norske kraftverk skal til en hver tid kunne dokumentere hvor...

Les mer

Zachens fasade oppgraderes

Zachariasbryggen bar preg av å være et rotete bygg med masse unødvendig krimskrams av ledninger, dårlig skilting og utvendige rør.  Vi har vært med på å foreslå endringer av...

Les mer

Redesign av Kjøttbasaren

Da tidligere Vestlandske Salslag ( nå Gilde) kjøpte Kjøttbasaren ble Brandmaker hyret inn for å ha ansvaret for basarens designprofil.  Vi er meget stolt å ha fått lov å...

Les mer

Fasadeendring på Bryggen

Hele forretningsfasaden på bryggen i Bergen ble redesignet i 2002. Den tidligere fasaden fremsto som rotete og visuelt kaotisk.  Antikvarisk korrekte lamper ble satt opp og skilting ble korrigert og...

Les mer

Kontakt Brandmaker AS for webdesign / webutvikling i WordPress, nettbutikk, 3D-animasjon, emballasjedesign eller grafisk design.

Helt fra en enkelt logo til total grafisk pofilering, - ett nummer å slå: