Virtuelle speedometere for kraftverk

Vi har løst det tekniske problemet med visualisering av sanntidsdata, streamet fra norske kraftverk, direkte til en nettside. Alle norske kraftverk skal til en hver tid kunne dokumentere hvor mye vann som passerer gjennom kraftverket og hvor mye strøm som produseres. Data for dette fanges opp av sensorer på hvert kraftverk, sendes ut og visualiseres på nettsiden «Minstevann.no» som er …